Красноріченська селищна військова адміністрація

Луганська область, Сватівський район

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади начальника служби у справах дітей Красноріченської селищної ради

Дата: 20.09.2019 08:44
Кількість переглядів: 881

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади начальника служби у справах дітей Красноріченської селищної ради

Опубліковано: 20 Вересня 2019, 10:17 |

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади в органах місцевого самоврядування  – начальника Служби у справах дітей Красноріченської селищної ради Кремінського району Луганської області

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. здійснює  керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці в службі;

2. подає на затвердження голові селищної ради положення про службу;

3. затверджує  посадові інструкції працівників і розподіляє обов’язки між ними;

4. планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планівселищної ради;

5. вживає заходи до вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;

6. звітує перед головою селищної ради  про виконання покладених на службу завдань і затверджених планів роботи;

7. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії селищної ради питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

8. представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами селищної ради ,  підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва селищної радиї;

9. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

10. подає на затвердження голові селищної ради  проекти кошторису та штатного розпису служби в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівникам;

11. розпоряджається коштами в межах затвердженого головою селищної радикошторису служби;

12. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби;

13. забезпечує дотримання працівниками служби правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

14. забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

15.  надає підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам, у межах своїх повноважень, практичну інформаційно – роз’яснювальну допомогу в вирішенні питань щодо захисту прав і інтересів дітей;

16. забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення та застосування інших форм влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

17. забезпечує влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передачу під опіку, піклування та усиновлення:

18. має право порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ для дітей, навчальних закладів (незалежно від форми власності) дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишили сім’ю та навчальні заклади;

19.забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови селищної ради та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції служби;

 

Умови оплати праці

- посадовий оклад -   визначається відповідно до штатного розпису селищної ради

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1)  копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади наальника служби у справах дітей  Красноріченської селищної ради  за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад  ворганах місцевого самоврядування .;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»);

9) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

9) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явленого виконавчого документа до примусового виконання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи приймаються до 17-00 години                         02 травня  2019 року.

Місце, час та дата проведення конкурсу

Конкурс проводиться 21 жовтня  2018 року о 12-00 годині за адресою:92913, Луганська область Кремінський район

Смт Красноріченське, 

Вул..Центральна, буд. 20.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Савченко Надія Володимирівна

(06454 9-30-67)

 kr-sovet@ukr.net

 

 

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, ступінь вищої освіти – магістр

(здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах  досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності - не менше одного року.

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою (підтвердження сертифікатом)

 

Вимоги до компетентності

 

 

Вимога

 

 

Компоненти вимоги

1.

Лідерство

1. Організаторські здібності;

2. Встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів; 3.Вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно декілька завдань;

4. Ведення ділових переговорів;

5. Досягнення кінцевих результатів.

 

2.

Прийняття ефективних рішень

1. Аналіз державної політики у сфері захисту прав дітей;

2. Наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).

 

 

3.

Комунікація та

взаємодія

1. Вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;

2. Співпраця та налагодження партнерської взаємодії.

 

4.

Особистісні

компетенції

1. Принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;

2. Системність;

3. Самоорганізація та саморозвиток;

4. Вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

5.

Управління

організацією роботи

Організація роботи і контроль.

 

 

Професійні знання

 

1.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

Закон України «Про запобігання корупції»;

Закон України «Про очищення влади»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

Закон України « Про звернення громадян».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

Сімейний кодекс України;

Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»;

Закон України «Про охорону дитинства»;

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов  соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування»;

інші акти законодавства, що стосуються діяльності місцевих державних адміністрацій, а також питань, вирішення яких належить до компетенції місцевих державних адміністрацій.

3.

Професійні  чи технічні знання

Відповідно до посади:

1. Володіння інформацією щодо ключових цілей реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей;

2. Розуміння цілейдержавної політики у сфері захисту прав дітей, спроможність формулювати оперативні завдання для їх реалізації;

3. Інші знання, необхідні для забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей Бердянською районною державною адміністрацією, в частині визначених законом повноважень.

 

4.

Знання сучасних інформаційних технологій.

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи зофісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

Навики роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для конкурсу на заміщення вакантної посади начальника служби у справах дітей Красноріченської селищної ради

І. Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України                     (статті 1, 2).
 3. Форма правління в Україні (стаття 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
 7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 8. Державні символи України (стаття 20).
 9. Конституційне право на працю (стаття 43).
 10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
 11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
 13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
 14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
 16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
 17. Державний бюджет України (стаття 96).
 18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

ІІ. Питання по перевірці знань Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).
 2. Право громадянина на участь у місцевому самоврядуванні (стаття 3).
 3. Ради як представницькі органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 4. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).
 5. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).
 6. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28).
 7. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо управління комунальною власністю (стаття 29).
 8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян (стаття 38).
 9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо відзначення державними нагородами.
 10. Повноваження сільського, селищного, міського голови (стаття 42).
 11. Порядок формування рад (стаття 45).
 12.  Постійні комісії ради (стаття 47).
 13. Акти ораганів та посадових осіб місцевого самоврядування (59).
 14. Право комунальної власності  (стаття 60).
 15.  Поняття місцевих бюджетів (стаття 61).
 16.  Підзвітність та підконтрольність місцевих державних адміністрацій районним, обласним радам (стаття 72).
 17.  Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальними громадами (стаття 75).
 18.  Дострокове припинення повноважень рад (стаття 78).

 

ІІI. Питання по перевірці знань Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування" (статті 1, 2, 3).
 2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування                   (стаття 4).
 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5)
 4. Основні напрями державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).
 5. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).
 6. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
 7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
 8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
 10. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).
 11. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15).
 12. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
 13. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
 14. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).
 15. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування                   (стаття 20).
 16. Матеріальне та соціально – побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (статті 21, 22).
 17. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).
 18. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

IV. Питання по перевірці знань Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

 1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення,неправомірна вигода (стаття1).
 2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).
 3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).
 4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 67).
 5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 89).
 6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування(стаття 10).
 7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).
 8. Фінансовий контроль (стаття 12).
 9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 1314).
 10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів(стаття 15).
 11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції(стаття 18).
 12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття20).
 13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
 14. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).
 15. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).
 16. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).
 17. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 18. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).

 

V. Питання відповідно до посади.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано