Красноріченська селищна військова адміністрація

Луганська область, Сватівський район

Вакантна посада на спеціаліста відділу освіти, культури, молоді та спорту з питань освіти та молоді Красноріченської селищної ради

Дата: 01.11.2019 14:52
Кількість переглядів: 614

Вимоги для кандидатів на заміщення вакантної посади спеціалістав ідділу освіти, культури, молоді та спорту з питань освіти та молоді Красноріченської селищної ради

Кваліфікаційні вимоги :

 • громадянство України;
 •  вільне володіння державною мовою (підтвердження сертифікатом)
 • повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста або магістра;
 • стаж роботи на посадах органу місцевого самоврядування не менше 1 рік, за спеціальністю не менше 1 року.
 • вільне володіння офісною комп’ютерною технікою.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста відділу освіти, культури, молоді та спорту з питань освіти та молоді Красноріченської селищної ради

І. Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України                     (статті 1, 2).
 3. Форма правління в Україні (стаття 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
 7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 8. Державні символи України (стаття 20).
 9. Конституційне право на працю (стаття 43).
 10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
 11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
 13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
 14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
 16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
 17. Державний бюджет України (стаття 96).
 18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

ІІ. Питання по перевірці знань Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).
 2. Право громадянина на участь у місцевому самоврядуванні (стаття 3).
 3. Ради як представницькі органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 4. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).
 5. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).
 6. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28).
 7. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо управління комунальною власністю (стаття 29).
 8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян (стаття 38).
 9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо відзначення державними нагородами.
 10. Повноваження сільського, селищного, міського голови (стаття 42).
 11. Порядок формування рад (стаття 45).
 12.  Постійні комісії ради (стаття 47).
 13. Акти ораганів та посадових осіб місцевого самоврядування (59).
 14. Право комунальної власності  (стаття 60).
 15.  Поняття місцевих бюджетів (стаття 61).
 16.  Підзвітність та підконтрольність місцевих державних адміністрацій районним, обласним радам (стаття 72).
 17.  Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальними громадами (стаття 75).
 18.  Дострокове припинення повноважень рад (стаття 78).

 

ІІI. Питання по перевірці знань Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування" (статті 1, 2, 3).
 2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування                   (стаття 4).
 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5)
 4. Основні напрями державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).
 5. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).
 6. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
 7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
 8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
 10. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).
 11. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15).
 12. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
 13. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
 14. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).
 15. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування                   (стаття 20).
 16. Матеріальне та соціально – побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (статті 21, 22).
 17. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).
 18. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

IV. Питання по перевірці знань Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

 1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення,неправомірна вигода (стаття1).
 2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).
 3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).
 4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 67).
 5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 89).
 6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування(стаття 10).
 7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).
 8. Фінансовий контроль (стаття 12).
 9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 1314).
 10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів(стаття 15).
 11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції(стаття 18).
 12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття20).
 13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
 14. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).
 15. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).
 16. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).
 17. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 18. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).

 

V.Питання на перевірку знання з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади посадової особи органу місцевого самоврядування

ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТА ІІ КАТЕГОРІЇ 

1. Що є метою освіти?
2. Кадрове забезпечення сфери освіти.
3. Яким чином закон забезпечує право громадян України на освіту?
4. Основні принципи освіти в Україні.
5. Основні повноваження Міністерства освіти України та міністерств і відомств України, яким підпорядковані заклади освіти.
6. Які повноваження місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти?
7. Структура освіти в Україні згідно з Законом України «Про освіту».
8. Як здійснюється призначення керівників закладу освіти, що є загальнодержавною власністю та комунальною власністю?
9. Чи є обов'язковою повна загальна середня освіта в Україні?
10. Дошкільні навчальні заклади.
11. Середні навчальні заклади.
12. Позашкільні заклади освіти
13. Які функції за законом виконує позашкільна освіта?
14. Назвіть основні права та обов'язки педагогічних та науково-педагогічних працівників.
15. Як закон забезпечує освіту для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації.
16. Пріоритетні напрями реформування освіти.
17. Хто є учасником навчально-виховного процесу в закладах освіти України.
18. Як здійснюється фінансово-господарська діяльність закладів освіти України? Що
відноситься до додаткових джерел фінансування?

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

Документи подавати до Красноріченської селищної ради протягом 30 календарних днів з дня розміщення оголошення на офіційному сайті  (до 30 листопада 2019 року) Красноріченської селищної ради за адресою: смт Красноріченське,вул. Центральна, 20, приймальня.

Довідки за номером телефону: 9 30 67.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано