Красноріченська селищна військова адміністрація

Луганська область, Сватівський район

Про    Красноріченський селищний бюджет

Дата: 25.12.2019 10:22
Кількість переглядів: 382

УКРАЇНА

КРАСНОРІЧЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

ЛУГАНСЬКОЇ     ОБЛАСТІ

КРЕМІНСЬКОГО  РАЙОНУ

СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ  ТРЕТЯ  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

«24» грудня   2019  року                                                                                              №33/1

смт Красноріченське

Про    Красноріченський селищний бюджет

на 2020 рік 

 (12506000000
(код бюджету)

Керуючись ст. 14, 21-24, 63-66, 69, 71-77, 85, 89, 90, 91, 93, 96,101 Бюджетного кодексу України, ст.61 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону  України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»                   

Красноріченська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи селищного бюджету у сумі 36 102,393 тис.грн, у тому числі доходи загального фонду селищного  бюджету – 35 769,213 тис.грн та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 333,180 тис.грн  згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки селищного бюджету у сумі 36 102,393  тис.грн, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету - 35 769,213  тис.грн  та видатки спеціального фонду селищного бюджету – 333,180  тис.грн згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі         15,000 тис.грн, що становить 0,04 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд селищного бюджету у розмірі 50,000 тис.грн, що становить 0,14 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

Надати право Красноріченському селищному голові:

у міжсесійний період селищній ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частини селищного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, обласного бюджету та інших місцевих бюджетів до селищного бюджету, здійснювати їх розподіл та перерозподіл між головними розпорядниками коштів селищного бюджету та подальшим затвердженням на сесії селищної ради.

4. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 3 632,150 тис.грн згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

            Визначити, що головні розпорядники коштів селищного бюджету несуть відповідальність за першочергове спрямування коштів на фінансування захищених статей видатків та цільове, ефективне використання бюджетних коштів.

      6. Розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити:

1) потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ (в частині обов’язкових виплат) відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

2) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних призначень на 2020 рік;

3) укладання угод з кожного виду енергоносіїв розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів у межах затверджених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів лімітів їх споживання та проведення у повному обсязі розрахунків за спожиті електричну та теплову енергії, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку;

4) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

5) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних призначень та оцінки ефективності бюджетних програм; ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

6) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження.

7. Визначити що у 2020 році дотація з селищного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, отримана з обласного бюджету, спрямовується на видатки визначених у  статті 103-6 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що до доходів селищного бюджету на 2020 рік належать доходи, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України, трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України, надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та інші надходження, що зараховуються до селищного бюджету згідно із законодавством; джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст. 72 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2020 рік є надходження, визначені статтею 69¹, 71 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та інші надходження, що зараховуються до селищного бюджету згідно із законодавством; у частині фінансування є надходження, визначені ст. 72 Бюджетного кодексу України.

10. Встановити розмір плати за харчування в дошкільних навчальних закладах на 2020 рік за рахунок загального фонду: сільська місцевість 50 %; за рахунок спеціального фонду: сільська місцевість 50 %.

11. Відповідно до п.1 ст.73 Бюджетного кодексу України надати право Красноріченській селищній раді в особі селищного голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України :

позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондам селищного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі селищного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

 

12. Надати право Красноріченській селищній  раді:

у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати розподіл та перерозподіл видатків за функціональною класифікацією, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

13. Установити, якщо після прийняття рішення про селищний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів селищного бюджету до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено.

14. Доручити голові селищної  ради забезпечити укладання з відповідними органами самоврядування району Угод, передбачених Бюджетним Кодексом України, про прийняття-передачу видатків до селищного бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів та передачу відповідних повноважень.

15. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету після затвердження селищного бюджету забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів селищного бюджету і подати їх управлінню Державної казначейської служби України у Кремінському районі Луганської області та Красноріченській  селищній  раді для здійснення фінансування видатків;

16. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

17.  Визначити, що додатки 1-4 є невід’ємною частиною цього рішення.

  18. Рішення про селищний бюджет має бути оприлюднене не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття на сайті Красноріченської селищної  ради (https://krasnorichenska-gromada.gov.ua).

19. Встановити, що це рішення набирає чинності з дня його опублікування та застосовується з 01 січня 2020 року.

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів.

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                   Віталій ЖУВАКО

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано