Красноріченська селищна військова адміністрація

Луганська область, Сватівський район

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС ЮРИСКОНСУЛЬТУ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Дата: 29.07.2020 10:07
Кількість переглядів: 579

Оголошення про конкурс

Красноріченська селищна рада Кремінського району Луганської області оголошує конкурс посаду спеціаліста ІІ категорії юрисконсульта селищної ради.

Участь у конкурсі можуть брати громадяни України, які мають повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 3 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії документи:

  • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
  • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
  • дві фотокартки розміром 4х6;
  • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
  • копію документа, який посвідчує особу;
  • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  • довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

Документи подавати до Красноріченської селищної ради протягом 30 календарних днів з дня розміщення оголошення на офіційному сайті  (до 29 серпня 2020 року) Красноріченської селищної ради за адресою: смт Красноріченське,вул. Центральна, 20, приймальня.

Довідки за номером телефону: 9 30 67.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про  службу в органах місцевого самоврядування» та «Про засади запобігання і протидії корупції»;

з урахуванням функціональних повноважень посадових осіб місцевого самоврядування

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України

 

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України.

3. Форма правління в Україні .

4. Визнання найвищої соціальної цінності України.

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

6. Об'єкти права власності Українського народу.

7. Найважливіші функції держави.

8. Державні символи України.

9. Конституційне право на працю.

10. Конституційне право на освіту.

11. Конституційне право на соціальний захист.

12. Конституційне право на охорону здоров'я.

13. Обов'язки громадянина України.

14. Право громадянина України на вибори.

15. Повноваження Верховної Ради України.

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України.

17. Державний бюджет України .

18. Порядок обрання Президента України.

19. Повноваження Президента України.

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України.

21. Склад Кабінету Міністрів України.

22. Повноваження Кабінету Міністрів України.

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій.

24. Статус прокуратури України за Конституцією України.

25. Система судів в Україні.

26. Основні засади судочинства в Україні.

27. Система адміністративно-територіального устрою України.

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим.

29. Повноваження Автономної Республіки Крим.

30. Органи місцевого самоврядування в Україні.

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України.

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України.

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України.

 

II. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

1. Поняття місцевого самоврядування в Україні. Основні принципи місцевого самоврядування. Система місцевого самоврядування.

            2. Поняття територіальної громади, місцевого референдуму, загальних зборів громадян.

          3. Ради та виконавчі органи рад.

4. Сільський, селищний, міський голова.

            5. Органи   самоорганізації   населення.   Форми   добровільного   об'єднання   органів   місцевого самоврядування.

6.Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування .

7. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування .

8. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей.

9. Законодавство про місцеве самоврядування .

10. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад.

11.Повноваження    у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування    та обліку.

12. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін.

13. Повноваження щодо управління комунальною власністю.

14.Повноваження   в   галузі   житлово-комунального   господарства,   побутового,   торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку.

15. Повноваження у галузі будівництва.

16. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту.

17. Повноваження   у   сфері   регулювання   земельних   відносин   та   охорони навколишнього природного середовища.

18. Повноваження у сфері соціального захисту населення.

19. Повноваження в галузях зовнішньоекономічної діяльності та оборонної роботи.

20. Повноваження   щодо  вирішення   питань   адміністративно-територіального устрою, забезпечення  законності,   правопорядку,   охорони   прав,   свобод  і  законних   інтересів громадян.

21. Повноваження щодо відзначення державними нагородами України .

22. Повноваження сільського, селищного, міського голови.

23. Порядок формування рад. Сесія  ради .

24. Постійні комісії ради .

25. Тимчасові контрольні комісії ради .

26. Депутат ради.

27. Секретар сільської, селищної, міської ради.

28. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті  ради.

29. Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті  ради.

30. Організація роботи виконавчого комітету сільської, селищної та міської, районної у місті  ради. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської, селищної та міської, районної у місті  ради.

31. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування .

32. Право комунальної власності.

33. Місцеві бюджети.   Доходи та видатки місцевих бюджетів.

34. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб .

35. Обов'язковість  актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

36. Відповідальність органів та  посадових  місцевого самоврядування  перед територіальними громадами, перед державою, юридичними і фізичними особами .

37. Дострокове припинення повноважень ради.

38. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради.

39. Дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення.

 

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

1. Поняття   служби  в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади в органах місцевого самоврядування .

2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування.

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування. Державна політика щодо служби в органах місцевого  самоврядування .

4. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування .

5. Основні обов'язки та права посадових осіб місцевого самоврядування .

6. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування .

7. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування .

8.Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та  проходженням служби. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування .

9.Класифікація посад в органах місцевого самоврядування. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування .

10.Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування .

11. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування .

12. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.

13. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення .

14.Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

15.Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування.

 

ІV. Питання на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

 

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода .

2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення .

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції.

4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності .

5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб.

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування.

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування.

8. Фінансовий контроль.

            9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів.

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів.

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції.

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення.

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення.

 

            V. Питання з урахуванням функціональних повноважень спеціаліста ІI категорії- юрисконсульта

 

1. Основні завдання юридичної служби в органах місцевого самоврядування .

2. Поняття суб'єкта владних повноважень.

3. Кодекс адміністративного судочинства України.

4. Форма та зміст позовної заяви Господарський процесуальний кодекс України.

5. Форма і зміст адміністративного позову.

6. Порядок та строки апеляційного оскарження судових рішень, постанов, ухвал .

 

Конкурс завершено


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано