Красноріченська громада

Луганська область, Сватівський район

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва СВК «Макіївка»

Дата: 18.05.2021 16:25
Кількість переглядів: 95

УКРАЇНА

КРАСНОРІЧЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

 23 квітня 2021 року                         смт Красноріченське                                   № 11/78

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо інвентаризації

земель сільськогосподарського призначення

для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва СВК «Макіївка»

 

Розглянувши заяву № 09-03/3/56 від 05.04.2021 р. голови ліквідаційної комісії СВК «Макіївка» Сергія ВОЛКОВА, про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які розташовані за адресою: вул. Садова, вул. Вишнева, буд. 1, вул. Тимошенко, буд. 1, та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які розташовані за адресою: вул. Садова, вул. Вишнева, буд. 1, вул. Тимошенко, буд. 1, якою передбачається формування земельних ділянок, а саме: площею 14,7206 га - кадастровий номер 4421682200:10:001:0258; площею 0,0345 га -  кадастровий номер 4421682200:10:001:0260; площею 0,0578 га - кадастровий номер 4421682200:08:001:0101; площею 2,0073 га - кадастровий номер 4421682200:10:001:0254, керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про землеустрій», п.п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Красноріченська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Відмовити у затвердженні технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які розташовані за адресою: вул. Садова, вул. Вишнева, буд. 1, вул. Тимошенко, буд. 1 село Макіївка Кремінського району Луганської області, якою передбачається формування земельних ділянок:

кадастровий номер 4421682200:10:001:0258 площею 14,7206 га;

кадастровий номер 4421682200:10:001:0260 площею 0,0345 га;

кадастровий номер 4421682200:08:001:0101 площею 0,0578 га;

кадастровий номер 4421682200:10:001:0254 площею 2,0073 га,

яка відповідно до ст.186 п.13 підлягає затвердженню, оскільки не відповідає наступним нормам чинного законодавства України:

Ст. 35 Закону України «Про землеустрій», згідно якої інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, необхідних для ведення державного земельного кадастру і прийняття на їх основі відповідних рішень органами місцевого самоврядування.

В даному випадку розробником невірно визначено правовий статус проінвентаризованих земельних ділянок, як земель комунальної власності сільськогосподарського виробничого кооперативу «Макіївка». Згідно Статуту СВК «Макеївка» він створений на базі та є правонаступником майна колишнього КСП ім. Шевченка, окрім земельних ділянок (аркуш 18 абз.5.4)

Дані земельні ділянки відносились до земель колективної власності колишнього КСП ім. Шевченка, несільськогосподарські угіддя – під господарськими будівлями та дворами, що підтверджується рішенням 33 сесії 7 скликання Макеївської сільської ради № 6, згідно якого СВК «Макеївка» було лише  надано дозвіл на проведення інвентаризації, але не віднесено ці землі до земель даного виробничого кооперативу. Згідно ст. 14-1 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» «особливості використання та розпорядження землями, що залишилися у колективній власності колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства» ці землі відносяться до земель  комунальної власності відповідної територіальної громади.

Пунктом 21 Розділу Х Земельного кодексу України  встановлено, що з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні" землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім земельних ділянок, які на день набрання чинності зазначеним Законом перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані. Зазначений Закон є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки, сформовані за рахунок земель, які в силу зазначеного Закону переходять до комунальної власності.

Не відповідає ст.11 Закону України «Про Державний земельний кадастр», згідно якого відомості про об'єкти Державного земельного кадастру під час внесення їх до Державного земельного кадастру мають відповідати існуючим характеристикам об'єктів у натурі (на місцевості), визначеним з точністю відповідно до норм та правил, технічних регламентів.

На стор. 6 Технічної невірно вказано поточний правовий статус земельних ділянок «на момент розроблення технічної документації відсутні правоустанавлюючі документи на землю». Згідно п.21 розділу Х «Перехідні положення» ЗКУ дані земельні ділянки перебувають у комунальній власності за законом, тобто селищна рада має право розпоряджатись цими землями без попереднього оформлення  прав на них. Право комунальної власності за законом реєструється одночасно з реєстрацією права оренди.

На стор.6 вказано класифікацію видів земельних угідь згідно КВЗУ «землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями та дворами» (013.00); водночас визначено угіддя згідно КВЗУ «сіножаті» (002.01), що не відповідає існуючим характеристикам земельних ділянок на місцевості та обліковим даним, згідно яких в межах ділянок відсутні сільськогосподарські угіддя.

Ст.120 Земельного кодексу України, згідно якої  у разі набуття права власності на будівлю або споруду, що перебувають у власності, користуванні іншої особи, припиняється право власності, право користування земельною ділянкою, на якій розташовані ці об'єкти. До особи, яка набула право власності на будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення. Якщо будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об'єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача. Необхідність в розробці даної Технічної документації виникла в зв’язку з необхідність оформлення прав на землю громадянами-власниками об’єктів нерухомості, розташованих на землях колишнього КСП ім. Шевченка. Для цього в рамках технічної документації із землеустрою необхідно було сформувати земельні ділянки відповідно до розташованих на них об’єктів нерухомості.

На стор. 20, 21,22 Технічної документації із землеустрою знаходяться рішення суду, яким встановлено право власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках, що сформовані за результатами інвентаризації. На стор. 23 (вул. Садова, 1з), стор.24 (вул. Тимошенко, 1), стор.25 (вул. Вишнева, б/н) Технічної документації із землеустрою знаходяться знаходяться витяги про право власності на нерухоме майно, розташоване на цих ділянках. На стор. 26 знаходиться Технічний паспорт БТІ на об’єкт нерухомості по вул. Садова,1е, належний Коломайко П.П. та Самойлову А.І.  На стор.28 знаходиться Технічний паспорт БТІ на об’єкт нерухомості по вул. Садова, 1д, належний Левченко П.М., Коломайко П.П.; Витяг про державну реєстрацію прав на стор. 32. На стор. 33-34 знаходиться Технічний паспорт БТІ на об’єкт нерухомості по вул. Тимошенко,буд. 1, належний СВК «Макеївка».

Однак в матеріалах Технічної документації вищеперераховані документи не використані, земельні ділянки сформовані по окружних межах, включаючи декілька об’єктів нерухомості, належних різним особам, що унеможливлює здійснення селищною радою повноважень щодо розпорядження даними земельними ділянками шляхом прийняття відповідних рішень в рамках чинного законодавства України.

В Пропозиціях щодо узгодження даних, отриманих у результаті проведення інвентаризації земель, з інформацією, що міститься у документах, що посвідчують право на земельну ділянку, та Державному земельному кадастрі (стор.59 Технічної документації) також не міститься відомостей щодо необхідності дотримання вимог ст. 120 ЗКУ відносно оформлення прав на земельні ділянки власниками розташованих на цих ділянках об’єктів нерухомості.

Порушено п.24  Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого Постановою КМУ  від 5 червня 2019 р. № 476, згідно якого на зведених інвентаризаційних планах (стор.60, 61, 62, 63) не відображено інформацію щодо земельних ділянок, які використовуються без документів, що посвідчують речові права на них, тобто не відображено відомості щодо власників розташованих на земельних ділянках об’єктів нерухомості, по яких на аркушах 20-34 надано документи, що підтверджують права на нерухоме майно.

Не дотримано п.24,23 «Порядку ведення Державного земельного кадастру» затвердженого КМУ від 17.10.2012 р №1051, згідно якого відомості про обчислення площ земельних ділянок необхідно доповнити координатами поворотних точок та довжин контурів угідь (за окремими контурами) (наявні будівлі та споруди) та координатами поворотних точок та довжин контурів обмежень у використанні земельної ділянки.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, благоустрою, архітектури, будівництва, природних ресурсів, екології та техногенної безпеки.

 

 

Красноріченський

селищний голова                                                                                   Сергій ГЛУЩЕНКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: У Красноріченської громади буде свій бренд! Тому запрошуємо всіх мешканців допомогти у визначенні логотипу. Голосувати можна до 12 травня 2021 року (до 24.00) і лише один раз!

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано