Красноріченська громада

Луганська область, Сватівський район

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу"

Дата: 14.06.2021 10:25
Кількість переглядів: 113

Перелік

питань на перевірку знання

Конституції України,

Законів України "Про державну службу"

( в  частині,  що  регулює  питання  служби  в  органах  місцевого  самоврядування),

«Про  службу  в  органах  місцевого  самоврядування»  ,

«Про  місцеве  самоврядуваня  в  Україні»

та “Про запобігання корупції”

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України

 

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).

13. Обов’язки громадянина України (статті 65 — 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

 

 

 

 

 

 

II. Питання на перевірку знання Закону України   "Про державну службу"

 

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади за Законом України “Про державну службу” (статті 1, 2).

2. Основні обов’язки державних службовців (стаття 10).

3. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

4. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

5. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

6. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

7. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

8. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

9. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

ІII. Питання на перевірку знання Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні»

 

 1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).
 2. Поняття територіальної громади (статті 1,6).
 3. Загальні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).
 4. Система місцевого самоврядування (стаття 5).
 5. Загальні збори громадян (статті 1,8).
 6. Ради – як представницькі органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 7. Виконавчі органи рад (стаття 11).
 8. Органи самоорганізації населення (статті 1,14).
 9. Основні та виключні повноваження сільських, селищних, міських рад (статті 25,26).
 10.  Повноваження районних та обласних рад (статті 43,44).
 11. Порядок формування організації роботи органів місцевого самоврядування (статті 45-49).
 12. Порядок формування організації роботи посадових осіб органів місцевого самоврядування (статті 50-59).
 13. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування (статті 60-70).
 14. Підзвітність та підконтрольність місцевих державних адміністрацій районним та обласним радам (стаття 72).
 15. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (статті 74-77).
 16. Питання, які вирішуються виключно на пленарних засіданнях  районних та обласних рад (стаття 43).

 

IУ. Питання на перевірку знання Законів України

“Про службу в органах місцевого самоврядування”

 

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посад і посадових осіб місцевого самоврядування за Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування " (статті 1,2,3).
 2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
 3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
 4. Основні напрями державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).
 5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
 6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 9).
 7. Особливості прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 8. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням (статті 12).
 9. Особливості прийняття Присяги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
 10. Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самоврядування (статті 14, 15).
 11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
 12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
 13. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).
 14. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
 15. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).
 16. Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування (стаття 22).

 

У. Питання на перевірку знання Закону України  "Про запобігання корупції”

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенійний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 45).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УІ.Питання для підготовки до іспиту на посаду начальника відділу фінансового відділу Красноріченської селищної ради

1.Складові частини бюджету

2. Здійснення операцій за рахунок власних надходжень спеціального фонду

3.  Структура та принципи бюджетної системи України.

4.  Основні вимоги відносно виконання кошторису.

5.Порядок складання проектів кошторисів

6.  Здійснення видатків розпорядниками та отримувачами бюджетних кошті Порядок складання проектів кошторисів

7. .  Порядок розгляду та затвердження кошторисів.

8.  Бюджетна класифікація. Класифікація доходів та видатків бюджету.

9. Виконання Державного бюджету України за видатками.

10.  Бюджетні призначення.

11. Бюджетні призначення.

12. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження.

13Підстави внесення змін до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету та плану спеціального фонду кошторисів.

14. Порядок складання річних, квартальних та місячних звітів бюджетних установ

15.Склад бюджетного законодавства, нормативно-правові акти з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

16. Внутрішній фінансовий контроль та мета його здійснення іншими центральними органами виконавчої влади.

17. Складові частини бюджету.

18. Порядок складання проектів кошторисів.

19. Складові частини бюджету.

20. Порядок складання проектів кошторисів.

21 Бюджетна класифікація. Класифікація доходів та видатків бюджету.

22. Бюджетні призначення.

23. Складові частини бюджету.

24. Структура та принципи бюджетної системи України.

25. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження.

26. Порядок складання річних, квартальних та місячних звітів бюджетних установ.

27. Структура та принципи бюджетної системи України.

28. Складові частини бюджету.

29. Внутрішній фінансовий контроль та мета його здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

30.  Виконання Державного бюджету України за видатками.

31. Порядок складання проектів кошторисів

32. Здійснення видатків розпорядниками та отримувачами бюджетних коштів.

33. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження.

34. Здійснення операцій за рахунок власних надходжень спеціального фонду.

35. Структура та принципи бюджетної системи України.

36. Основні вимоги відносно виконання кошторису.

37. Бюджетні призначення.

38. Складові частини бюджету.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: У Красноріченської громади буде свій бренд! Тому запрошуємо всіх мешканців допомогти у визначенні логотипу. Голосувати можна до 12 травня 2021 року (до 24.00) і лише один раз!

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано