Красноріченська громада

Луганська область, Сватівський район

Про затвердження Програми виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2021 рік

Дата: 15.06.2021 14:58
Кількість переглядів: 85

 

УКРАЇНА

КРАСНОРІЧЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

ЛУГАНСЬКОЇ     ОБЛАСТІ

КРЕМІНСЬКОГО  РАЙОНУ

ВОСЬМЕ   СКЛИКАННЯ

ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

«10» червня  2021  року                                                                                  №13/9

Про затвердження Програми виплати компенсації

фізичним особам, які надають соціальні послуги з

догляду на непрофесійній основі на 2021 рік

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», з метою забезпечення виконання завдань в частині соціального захисту населення Красноріченської  селищної територіальної громади, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі,

 

 

Красноріченська  селищна рада

 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Затвердити  Програму виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2021 рік (додається).

          2.   Фінансування заходів Програми здійснювати за рахунок коштів селищного бюджету в межах бюджетних призначень, затверджених  рішенням селищної ради на відповідний бюджетний рік.

  1. Красноріченській  селищній  раді вжити відповідних заходів щодо реалізації Програми.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів,  соціально-економічного  розвитку,  малого  і  середнього  бізнесу,  інвестицій,  міжнародного  співробітництва,  комунальної  власності,  інфраструктури,  транспорту  та  комунального  господарства.

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                        Сергій  ГЛУЩЕНКО

 

 

 

ПРОГРАМА

 виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2021 рік

 

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Красноріченська  селищна  рада  Кремінського  району  Луганської  області

2.

Підстави для розробки Програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019р. №2671-VІІІ, Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020р. №859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», УГОДА   від 22.04.2021 року  про взаємодію між Красноріченською  селищною  радою  Кремінського  району  Луганської  області  та  управлінням  соціального  захисту  населення  Сватівської  районної  державної  адміністрації  в  сфері  надання  послуг  із  соціальної  підтримки  населення

3.

Розробник Програми

Красноріченська  селищна  рада  Кремінського  району  Луганської  області

4.

Відповідальні виконавці

Красноріченська  селищна  рада  Кремінського  району  Луганської  області, Відділ  «Центр надання адміністративних послуг  Красноріченської  селищної   ради».

5.

Учасники Програми

Красноріченська  селищна  рада  Кремінського  району  Луганської  області, Відділ  «Центр надання адміністративних послуг  Красноріченської  селищної   ради», Управління соціального захисту населення Сватівської  РДА

6.

Термін реалізації Програми

2021 рік

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Красноріченської  селищної  територіальної  громади

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації  Програми

382,536 тис.грн.

 

                               2.      Загальні положення

         З кожним роком збільшується кількість людей, які потребують сторонньої допомоги. Ця необхідність пов’язана зі старінням населення, хворобами, які спричиняють інвалідність, втрату людиною працездатності та можливості до самообслуговування. Програма розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» і спрямована на посилення соціального захисту населення, відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя окремих осіб, що проживають на території  Красноріченської  селищної   територіальної громади, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

                                            3.       Мета програми

Метою Програми є забезпечення виконання завдань у частині соціального захисту населення та соціальної підтримки осіб, які потребують сторонньої допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг.

                                              

4.    Основні завдання Програми

Основним завданням Програми є:

- соціальний захист та соціальна підтримка осіб, які потребують сторонньої допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг, спрямованих на підтримку життєдіяльності, зокрема особам з інвалідністю І групи; 

дітям з інвалідністю;

громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями; 

невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;  

дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітям, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1161;

- попередження виникнення складних життєвих обставин;

- створення умов для самостійного розв’язання існуючих життєвих проблем.

5.    Порядок подання та оформлення документів,

призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофільній основі.

         Цей Порядок встановлює механізм призначення і виплати компенсації за догляд (далі — компенсація), що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг (далі — фізична особа, яка надає соціальні послуги) особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (далі — соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі) та є:  особами з інвалідністю І групи;  дітьми з інвалідністю; громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;  невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;  дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1161.

Компенсація не призначається фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду особам, зазначеним вище, якщо такі особи отримують соціальні послуги догляду вдома, паліативного догляду, стаціонарного догляду.

Розмір компенсації відповідно до статті 13 Закону України «Про соціальні послуги» обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, отримує тільки одну компенсацію незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає.

Середньомісячний сукупний дохід фізичної особи, яка надає соціальні послуги, обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу її сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу, згідно з Методикою обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї затвердженою наказом Мінсоцполітики від 16 червня 2020 р. № 419.

До складу сім’ї фізичної особи, яка звертається за призначенням компенсації, включаються чоловік, дружина, діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (в тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів освіти і вступом до іншого закладу або в період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців) до досягнення 23 років і не мають власних сімей; жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю. При цьому діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 років і не мають власних сімей, включаються до складу сім’ї незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування.

До складу сім’ї фізичної особи, яка надає соціальні послуги, що звертається за призначенням компенсації, не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні, та непрацездатні особи.

Для отримання компенсації фізичною особою, яка надає соціальні послуги, подаються до Відділу «Центр надання адміністративних послуг Красноріченської  селищної ради» заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та документи/відомості  у  паперовій формі  та  електронній  формі  подається  через  Єдиний  державний  веб-портал  електронних  послуг.

Особою/законним представником особи, яка потребує надання соціальних послуг, подається заява про згоду отримувати соціальні послуги від фізичної особи, яка надає соціальні послуги.

Заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі приймається Відділом «Центр надання адміністративних послуг Красноріченської  селищної ради».

Заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі з документами, ці документи протягом тижня з дати їх отримання передаються до Управління соціального захисту населення  Сватівської РДА для підготовки відповідних запитів (у разі потреби) та прийняття рішення.

Призначення і виплата компенсації здійснюються із місяця подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, таких документів:

1) у паперовій формі:

заява про надання компенсації;

заява про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;

копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Для іноземців та осіб без громадянства - копія посвідчення біженця, копія посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або копія паспортного документа іноземця та копія посвідки на тимчасове проживання/посвідка на постійне проживання (подається фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, якій надаються соціальні послуги на непрофесійній основі);

копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) (подається фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі);

копія свідоцтва про народження дитини (у разі надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі дитині);

декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї заявника;

копія акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;

висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ;

копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ;

довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ;

копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників);

2) в електронній формі:

заява про надання компенсації;

декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї заявника та відомості про членів його сім’ї (прізвище, ім’я та по батькові, сімейний стан, число, місяць і рік народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України чи документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства), реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) дитини, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) батьків;

скановані копії документів, зазначених в абзацах восьмому - чотирнадцятому підпункту 1 пункту 7 цього Порядку, з урахуванням категорії особи, яка потребує надання соціальних послуг.

На заяву та відомості, що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний цифровий підпис (або удосконалений електронний підпис, який базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) фізичної особи, яка надає соціальні послуги та звертається за отриманням компенсації.

Призначення компенсації здійснюється Управлінням соціального захисту населення  Сватівської РДА.

Компенсація фізичним особам виплачується  Красноріченською  селищною  радою  Кремінського  району  Луганської  області на підставі наданих Управлінням соціального захисту населення  Сватівської районної державної адміністрації відомостей про суми нарахованої компенсації, що належить до виплати.

Відомості надаються з супровідним листом, скріплюються відповідними підписами та печаткою.

 

                                  6.         Фінансове забезпечення Програми

Виплата компенсації здійснюються відповідно до підпункту «а» пункту 4 частини першої ст. 89 Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевого бюджету, в межах видатків, затверджених рішенням сесії селищної ради про бюджет на поточний рік. Орієнтовний обсяг необхідного фінансування складає 382,536 тис.грн.

7.         Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу посилити соціальний захист людей, які потребують сторонньої допомоги, сприятиме покращанню умов їх проживання, врахуванню індивідуальних життєвих потреб людей, що потрапили у складні життєві обставини і потребують соціальних послуг та забезпеченню безпеки та якості їх життя.

                                     8.         Контроль за ходом виконання Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації завдань основними та безпосередніми учасниками Програми. Контроль за виконанням завдань здійснюється постійною комісією з питань бюджету, фінансів,  соціально-економічного  розвитку,  малого  і  середнього  бізнесу,  інвестицій,  міжнародного  співробітництва,  комунальної  власності,  інфраструктури,  транспорту  та  комунального  господарства.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР  РАДИ                                                             Тетяна  НЕСМАШНА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: У Красноріченської громади буде свій бренд! Тому запрошуємо всіх мешканців допомогти у визначенні логотипу. Голосувати можна до 12 травня 2021 року (до 24.00) і лише один раз!

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано