Красноріченська громада

Луганська область, Сватівський район

Про затвердження Програми витрат на надання пільг з послуг зв’язку та Порядку відшкодування вартості знижки на абонентську плату за користування телефоном окремим категоріям громадян   Красноріченської  селищної  територіальної  громади на 2021

Дата: 19.07.2021 16:02
Кількість переглядів: 10

 

УКРАЇНА

КРАСНОРІЧЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

ЛУГАНСЬКОЇ     ОБЛАСТІ

КРЕМІНСЬКОГО  РАЙОНУ

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

ЧОТИРНАДЦЯТА  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

02 липня 2021 року                           смт Красноріченське                                       №14/11

 

                           

Про затвердження Програми витрат на надання

пільг з послуг зв’язку та Порядку відшкодування

вартості знижки на абонентську плату за користування

телефоном окремим категоріям громадян  

Красноріченської  селищної  територіальної 

громади на 2021 рік

         

            Відповідно до статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 85, 91 Бюджетного Кодексу України, ст.19 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», з метою забезпечення функціонування соціальної сфери для покращення якості життя населення, Красноріченська  селищна  рада

 

ВИРІШИЛА:

                                                                                  

  1. Затвердити Програму витрат на надання пільг з послуг зв’язку та Порядок відшкодування вартості знижки на абонентську плату за користування телефоном окремим категоріям громадян  Красноріченської селищної територіальної  громади на 2021 роки, що додаються.
  2.  Фінансування заходів Програми здійснювати за рахунок коштів селищного бюджету в межах бюджетних призначень, затверджених  рішенням селищної ради на відповідний бюджетний рік.

3.Красноріченській  селищній  раді вжити відповідних заходів щодо реалізації Програми.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів,  соціально-економічного  розвитку,  малого  і  середнього  бізнесу,  інвестицій,  міжнародного  співробітництва,  комунальної  власності,  інфраструктури,  транспорту  та  комунального  господарства.

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                        Сергій  ГЛУЩЕНКО

 

 

 

 

                                         Додаток

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням   сесії  

Красноріченської  селищної ради

                                                              № 14/11 від 02.07.2021 року

ПРОГРАМА

відшкодування витрат на надання пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадян  Красноріченської  селищної  територіальної  громади на 2021  рік

 Програма відшкодування витрат на надання пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадян  Красноріченської  селищної  територіальної  громади на 2021 рік направлена на організацію відшкодування вартості послуг зв’язку пільговим категоріям громадян, які проживають на території Красноріченської селищної територіальної  громади.

Програма розроблена відповідно до Бюджетного Кодексу України, Законів України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства». Програму розроблено на підставі п.п. «б» п. 20 ст. 91 БК як місцева програма соціального захисту окремих категорій громадян, для чого буде застосовуватись КПКВ 0113032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку». Завдання: зниження соціальної напруги серед пільгової категорії населення та надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку. За рахунок коштів міського бюджету не відшкодовуються втрати доходів окремих категорій громадян, що мають відповідні пільги, та інші видатки, що фінансуються за рахунок інших джерел відповідно до законодавства. У ході реалізації Програми можливі

                                                        1. ПАСПОРТ

Програми відшкодування витрат на надання пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадян  Краноріченської  селищної  територіальної  громади  на 2021 рік

1.

Ініціатор розроблення Програми

Красноріченська  селищна  рада

2.

Розробник Програми

Красноріченська  селищна  рада

3

Відповідальний виконавець Програми

Красноріченська  селищна  рада

 

4

Учасники Програми

Красноріченська  селищна рада, ХФ АТ «Укртелеком»

5

Термін реалізації Програми

2021 рік

6

Джерело фінансування Програми

Селищний бюджет

7

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації  Програми

15,000 тис.грн.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Статтею 91 Бюджетного кодексу України передбачено, що видатки на соціальний захист окремих категорій громадян в частині надання пільг здійснюються з місцевого бюджету. Тому з метою розв’язання даної проблеми розроблена Програма  відшкодування вартості послуг зв’язку окремим категоріям громадян Красноріченської  селищної  територіальної  громади на 2021  рік.

В Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків управління соціального захисту населення Сватівської райдержадміністрації перебувають на обліку інваліди війни та прирівнені до них категорії,  учасники бойових дій, громадяни,  постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи 1  та    2 категорії, багатодітні сім’ї, які мають право на пільги, зазначені в   Програмі.

3. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на  пільги в отриманні послуг зв’язку.

  1. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування, строки  виконання Програми

Вирішенням зазначеної  мети  Програми є забезпечення знижки на абонентську плату за користування телефоном окремим категоріям громадян. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Красноріченської  селищної  територіальної  громади за відповідним напрямком та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України. Конкретний розмір фінансових показників програми визначається відповідним рішенням  Красноріченської  селищної  ради на відповідний бюджетний рік.

 Програма  може  коригуватись  виходячи  з  фінансових  можливостей   селищного бюджету

  Термін дії Програми: 2021 рік

5. Перелік   завдань і заходів Програми

   1. Відшкодування знижки на абонентську плату за користування телефоном окремим категоріям громадян відповідно до Порядку (додаток №1).

№ п/п

 

Перелік заходів Програми

Строк

виконання

заходу

Виконавці

Джерела фінансу-

вання

Очікуваний результат

 

Знижка на абонентську  плату за користування телефоном

2021

Красноріченська  селищна  рада, Харківська філія АТ «Укртелеком»,

 

Селищний бюджет

 

 

Підвищення рівня соціального захисту окремих категорій громадян шляхом надання пільг

 

 

6. Координація та контроль за виконанням Програми

Головним розпорядником коштів за Програмою виступає Красноріченська  селищна  рада.

7. Очікувані результати від виконання Програми

           Реалізація Програми забезпечить поліпшення  стану захищеності пільгових категорій населення громади.        

Порядок

відшкодування знижки на абонентську плату за користування телефоном

окремими категоріям громадян

1.  Цей Порядок є нормативно-правовим актом, який регламентує проведення відшкодування знижки на абонентську плату громадянам, які проживають на території Красноріченської  селищної  територіальної  громади та  мають таке право відповідно до Законів України: «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей,  «Про охорону дитинства» за рахунок коштів місцевого бюджету в межах обсягів, затверджених на ці цілі.

2.  Порядок визначає механізм здійснення видатків з бюджету Красноріченської  селищної  територіальної  громади на відшкодування знижки на абонентську плату за користування телефоном згідно розрахунку видатків на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг громадянам, які мають на це право.

3.    Відшкодування вартості встановлення телефонів та знижки на абонентську плату за користування телефоном проводиться щомісячно на підставі договору з організацією - надавачем пільгових послуг та актів звіряння розрахунків за надані населенню послуги зв’язку, на які надаються пільги, у паперовому та електронному вигляді, наданих підприємством (організацією), яка надала послуги з встановлення телефонів та звязку (до 10 числа місяця, наступного за звітним) до  Красноріченської  селищної  ради.

4. Щомісяця до 20 числа Красноріченська  селищна  рада проводить звірку сум нарахованих пільг АТ «Укртелеком»  за попередній місяць, згідно з результатами якої підписується акт.

5. Помилки та розбіжності враховуються у наступному звітному місяці.

6. Відшкодування витрат за послуги зв’язку пільговим категоріям громадян  щомісячно проводяться в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок  АТ «Укртелеком» в межах помісячних бюджетних асигнувань.

7. Фінансування витрат, передбачених даним Порядком, здійснюється  за рахунок коштів селищного бюджету, передбачених «Програмою відшкодування витрат на надання пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадян Красноріченської  селищної  територіальної  громади на 2021 рік» КПКВК 0113032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку».

8. Спори, що виникають між підприємством та Красноріченською  селищною  радою  вирішуються шляхом переговорів. У випадках недосягнення згоди між сторонами спори вирішуються згідно з чинним законодавством України.

 

 

Секретар ради                                                                          Тетяна  НЕСМАШНА    


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: У Красноріченської громади буде свій бренд! Тому запрошуємо всіх мешканців допомогти у визначенні логотипу. Голосувати можна до 12 травня 2021 року (до 24.00) і лише один раз!

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано