Красноріченська громада

Луганська область, Сватівський район

Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу бюджету Красноріченської  селищної  територіальної громади

Дата: 22.07.2021 11:01
Кількість переглядів: 18

УКРАЇНА

Красноріченська селищна рада

Кремінського району Луганської області

ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

21 липня  2021 року                         смт  Красноріченське                                      87

Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу бюджету Красноріченської  селищної  територіальної громади

 

            З метою упорядкування процесів формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між учасниками бюджетного процесу, відповідно до положень Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні»  керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  виконавчий комітет Красноріченської  селищної ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Затвердити Бюджетний регламент  проходження  бюджетного  процесу  бюджету  Красноріченської  селищної  територіальної  громади (додається).

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника  відділу  Фінансовго  відділу  Красноріченської  селищної  ради  Літвінову  Л.Л.

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                              Сергій ГЛУЩЕНКО

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого  комітету  Красноріченської  селищної  ради  від  21.07.2021 року №87

 

 

Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу

бюджету Красноріченської  селищної  територіальної громади

 1. Загальна частина

1.1. Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу бюджету Красноріченської  селищної  територіальної громади (далі – Бюджетний регламент) визначає основні організаційні засади проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету  селищної  територіальної  громади (включаючи внесення змін до рішення про бюджет  селищної  територіальної  громади) та звітування про його виконання.

1.2. Метою Бюджетного регламенту є впорядкування процедур на кожній стадії бюджетного процесу для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Красноріченською  селищною радою, її виконавчими органами та структурними підрозділами протягом бюджетного періоду.

1.3. Бюджетний регламент розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс), законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.

1.4. Бюджетний регламент складається з таких розділів:

Складання прогнозу  бюджету  селищної  територіальної  громади, проєкту  бюджету  селищної  територіальної  громади та підготовки проєкту рішення про  бюджет  селищної  територіальної  громади;

Розгляду та схвалення виконавчим комітетом Красноріченської  селищної  ради прогнозу бюджету  селищної  територіальної  громади та проєкту рішення про бюджет  селищної  територіальної  громади;

Подання та розгляду прогнозу  бюджету  селищної  територіальної  громади та проєкту рішення про  бюджет селищної  територіальної  громади на розгляд  Красноріченської  селищної  ради;

Затвердження  Красноріченською  селищною радою рішення про бюджет селищної  територіальної  громади;

Організації та управління виконанням бюджету  селищної  територіальної  громади, в тому числі в частині затвердження розпису  бюджету  селищної  територіальної  громади та забезпечення його збалансування, координації роботи з територіальними органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, Казначейства;

Внесення змін до рішення про бюджет  селищної  територіальної  громади;

Підготовці інформації про виконання  бюджету  селищної  територіальної  громади, поданні квартальних і річного звітів до  Красноріченської  селищної   ради й участі представників органів місцевого самоврядування під час розгляду звітів у раді;

Забезпечення доступності інформації про  бюджет  селищної  територіальної  громади, зокрема публікації рішень про бюджет  селищної  територіальної  громади, квартальних звітів про їх виконання, та  публічного представлення інформації про виконання бюджет  селищної  територіальної  громади з урахуванням вимог статті 28 Кодексу та Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також визначення механізмів залучення громадськості до бюджетного процесу.

 

 1. Складання прогнозу бюджету Красноріченської  селищної  територіальної громади
  1. Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради (далі – фінансовий  відділ) щороку спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України та Красноріченської  селищної  територіальної  громади  та з урахуванням Бюджетної декларації складає прогноз бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади – документ середньострокового бюджетного планування, що визначає показники селищного  бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проєкту бюджету Красноріченської  селищної  територіальної громади.
  2. Прогноз бюджету Красноріченської  селищної громади складається відповідно до організаційно-методологічних засад та типової форми, визначених Міністерством фінансів України.
  3. Показники прогнозу бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади визначаються з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією та прогнозом  бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді.
  4.  Показники прогнозу бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади можуть відрізнятись від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади, схваленим у попередньому бюджетному періоді, у разі:

1) відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Красноріченської селищної територіальної громади  від прогнозу, врахованого при складанні прогнозу бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

2) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням Красноріченської  селищної  про бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади, від аналогічних показників, визначених у прогнозі бюджету, схваленому у попередньому бюджетному періоді;

3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, рішень обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування, що впливають на показники бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади у середньостроковому періоді.

2.5.   Фінансовий  відділ на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Красноріченської селищної  територіальної  громади на середньостроковий період та аналізу виконання бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах прогнозує обсяги доходів бюджету, визначає обсяги фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету та орієнтовні граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади на середньостроковий період.

2.6.  Фінансовий відділ розробляє та у визначені ним терміни доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади та орієнтовні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади на середньостроковий період.

  1. Такі інструкції можуть запроваджувати додаткові фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги, яких зобов’язані дотримуватись усі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади.
  1.   Фінансовий  відділ здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади та надання кредитів з бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади і вимогам доведених інструкцій.
  2. На основі такого аналізу начальник  фінансового відділу приймає рішення про включення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до прогнозу бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади.

2.10. Фінансовий  відділ до 20 серпня року, що передує плановому, подає до виконавчого комітету Красноріченської  селищної ради прогноз бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади.

  1.   Виконавчий комітет Красноріченської  селищної  ради не пізніше 1 вересня року, що передує плановому, розглядає та схвалює прогноз бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади.
  2.  Складання прогнозу бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади передбачає виконання плану заходів згідно з додатком 1 до цього Регламенту.
 1. Розгляд  проєкту рішення  про прогноз  бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади

3.1. Виконавчий комітет Красноріченської  селищної ради  у п’ятиденний строк після схвалення прогнозу бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади, але не пізніше 6 вересня року, що передує плановому, подає до селищної ради проєкт рішення про прогноз бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади разом із фінансово-економічним обґрунтуванням.

3.2. Проєкт рішення про прогноз бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади розглядається Красноріченською  селищною  радою в порядку, визначеному регламентом селищної ради.

3.3. Проєкт рішення про прогноз бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади має містити:

1) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Красноріченської селищної  територіальної  громади, враховані під час розроблення прогнозу бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади;

2) загальні показники доходів і фінансування бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади, повернення кредитів до бюджету, загальні граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

3) показники за основними видами доходів бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

4) показники дефіциту (профіциту) бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади, показники за основними джерелами фінансування бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також показники місцевого боргу, гарантованого Красноріченською  селищною територіальною громадою боргу і надання місцевих гарантій;

5) граничні показники видатків бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

6) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів, визначені в межах загальних граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади;

7) положення щодо взаємовідносин бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади з іншими місцевими бюджетами (включаючи показники, необхідні для складання прогнозів інших місцевих бюджетів);

8) інші показники і положення, необхідні для складання проєкту рішення про бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади.

3.4. Проєкт рішення про прогноз бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади подається до Красноріченської  селищної ради у паперовому та електронному вигляді і розміщується на офіційному вебсайті Красноріченської  селищної  територіальної  громади.

 1. Складання проєкту бюджету Красноріченської  селищної  територіальної  громади

4.1. Проєкт  бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади (далі - Проєкт бюджету) на плановий бюджетний період ґрунтується на показниках, визначених у прогнозі бюджету, схваленому у році, що передує плановому.

4.2. Після отримання від Міністерства фінансів України інформації щодо особливостей складання розрахунків до проєктів місцевих бюджетів на наступний бюджетний період та аналізу виконання бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади у попередніх і поточному періодах фінансовий  відділ здійснює попередні розрахунки показників надходжень та витрат загального фонду бюджету.

4.3. Після отримання розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проєктів місцевих бюджетів, які доводяться Міністерством фінансів України після схвалення Кабінетом Міністрів України проєкту закону про Державний бюджет України, департамент фінансів доводить їх до головних розпорядників бюджетних коштів. З урахуванням отриманої інформації здійснюються прогнозні розрахунки обсягів надходжень та витрат бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади, визначається прогноз обсягу коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). 

4.4. Фінансовий  відділ згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України, та з урахуванням особливостей складання проєктів місцевих бюджетів розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцію з підготовки бюджетних запитів (або зміни до діючої інструкції), граничні показники видатків на середньостроковий період, іншу інформацію, необхідну для складання бюджетних запитів та встановлює термін їх подання.

4.5. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів для подання фінансовому відділу у встановлені ним терміни та порядку.

4.6. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників Проєкту бюджету, згідно з доведеними вимогами.

4.7. При підготовці бюджетних запитів головні розпорядники бюджетних коштів у першочерговому порядку враховують потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

4.8. Головні розпорядники бюджетних коштів на стадії підготовки бюджетних запитів проводять консультації з громадськістю щодо визначення пріоритетності та доцільності реалізації конкретних заходів, які планується включити до бюджетного запиту.  Строки і порядок проведення консультацій визначаються головними розпорядниками бюджетних коштів.

4.9. Головні розпорядники бюджетних коштів в цілях включення до бюджетних запитів звернень, пропозицій, запитів селищної громади, рекомендацій постійних комісій селищної ради щодо виділення коштів з бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади проводять аналіз їх на предмет відповідності видатковим повноваженням згідно з Бюджетним кодексом України, цілям та завданням селищних цільових програм та вимогам щодо ефективності використання бюджетних коштів.

4.10. Фінансовий відділ на будь-якому етапі складання і розгляду Проєкту бюджету здійснює аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

  1.  На основі результатів аналізу бюджетного запиту начальник  відділу фінансів приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції Проєкту бюджету перед поданням його на розгляд виконавчому комітету Красноріченської  селищної ради.

4.12. Фінансовий  відділ готує проєкт рішення про бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади на наступний рік відповідно до типової форми рішення, доведеної Міністерством фінансів України.

  1.   Основні вимоги до Проєкту бюджету:

1) застосування принципу обґрунтування видатків (головні розпорядники бюджетних коштів мають обґрунтовувати необхідність виділення коштів);

2) першочерговому забезпеченню підлягають видатки: оплата праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

3) при плануванні капітальних вкладень, у першу чергу, передбачаються кошти на завершення (продовження) будівництва об’єктів, розпочатих у попередніх роках.

4.14. Разом з проєктом рішення про бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади подаються:

1) пояснювальна записка до проєкту рішення, яка повинна містити:

а) інформацію про соціально-економічний стан громади і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проєкту  бюджету;

б) оцінку доходів бюджету з урахуванням втрат доходів бюджету внаслідок наданих Красноріченською  селищною радою податкових пільг;

в) пояснення до основних положень проєкту рішення про бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;

г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних проєктів;

ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

2) показники витрат бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проєктів, що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких проєктів триває більше одного бюджетного періоду;

3) перелік інвестиційних проєктів на середньостроковий період;

4) переліки та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу (у разі укладання енергосервісних договорів);

5) інформацію про хід виконання бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади у поточному бюджетному періоді;

        6) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до    проєкту  бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади (подаються постійній комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів,  соціально-економічного  розвитку,  малого  і  середнього  бізнесу,  інвестицій,  міжнародного  співробітництва,  комунальної  власності,  інфраструктури,  транспорту  та  комунального господарства).

  1. Одночасно з проєктом рішення про  бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади до селищної ради подаються проєкти програми економічного і соціального розвитку міста, програм розвитку міста галузевого спрямування (або, за необхідності, змін до діючих програм).

4.16. В проєкті рішення про бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади визначаються:

1) загальні суми доходів, видатків та кредитування бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади в наступному бюджетному періоді і місцевого боргу на кінець наступного бюджетного періоду; граничний обсяг надання місцевих гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій з урахуванням положень статті 17 Бюджетного кодексу України;

3) доходи бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

4) фінансування бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

5) бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);

6) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів;

7) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

8) розмір оборотного залишку коштів бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади;

9) перелік захищених видатків бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади;

10) додаткові положення, що регламентують процес виконання селищного бюджету.

  1.  Складання проєкту бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади передбачає виконання плану заходів згідно з додатком 2 до цього Регламенту.
 1. Розгляд проєкту бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади

5.1. Проєкт рішення про бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади на наступний рік перед його розглядом на сесії Красноріченської  селищної ради схвалюється виконавчим комітетом Красноріченської  селищної  ради.

5.2. Проєкт рішення про бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади на наступний рік розглядається Красноріченською  селищною радою в порядку, визначеному регламентом селищної  ради.

5.3.  Доповідачем по проєкту рішення про бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади на пленарному засіданні селищної ради від виконавчого комітету Красноріченської  селищної радив виступає начальник  відділу  Фінансового  відділу.

5.4. Перед розглядом проєкту рішення про бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади селищна рада затверджує програму економічного і соціального розвитку селищної  територіальної  громади, програми розвитку селищного галузевого спрямування (або, за необхідності, вносить зміни до діючих програм).

5.5.   Бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади затверджується рішенням Красноріченської  селищної ради  до 25 грудня року, що передує плановому.

5.6.   Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, Красноріченська  селищна рада при затвердженні бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади враховує обсяги міжбюджетних трансфертів визначені у проєкті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

  1.   У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України Красноріченська  селищна рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

5.8. Рішення про бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади (без додатків) має бути опубліковане у газеті визначеній селищною радою не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття та на офіційному сайті Красноріченської  селищної територіальної  громади (з додатками). 

 1. Виконання бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади

6.1. Загальну організацію і управління виконанням бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади, а також координацію діяльності учасників з питань виконання бюджету здійснює фінансовий  відділ. 

6.2.  Бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади виконується за розписом, який затверджується начальником  відділу  Фінансового  відділу. Начальник  відділу  Фінансового  відділу протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади встановленим бюджетним призначенням.

6.3. При виконанні бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади застосовується казначейське обслуговування, яке здійснюється органами Казначейства України відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України.

  1. За рішенням Красноріченської  селищної ради при виконанні бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватися установами банків державного сектору в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

6.5. Фінансовий  відділ за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання  бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади.

  1. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади податків і зборів та інших доходів відповідно до законодавства, а також здійснюють обмін відповідною інформацією з органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

6.6.  Виконання бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади за видатками та кредитуванням здійснюється за процедурою, визначеною статтями 46 - 51 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (далі – Порядок № 228), наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» та іншими нормативно-правовими документами.

6.7. Зміни до рішення про бюджет можуть вноситись у разі:

1) необхідності приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України (у випадку його несвоєчасного прийняття);

2) перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду  бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади (на підставі офіційного висновку фінансового  відділу  Красноріченської  селищної ради про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету). Факт перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади визнається за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків фінансового  відділу  Красноріченської  селищної ради за умови перевищення доходів загального фонду  бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду бюджету визнається на підставі офіційного висновку фінансового  відділу Красноріченської  селищної ради за підсумками квартального звіту в разі недоотримання доходів загального фонду бюджету, врахованих у розписі  бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків;

3) розподілу залишку коштів на початок бюджетного періоду загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ)  бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади (на підставі офіційного висновку фінансового  відділу про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів бюджету);

4) перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування);

5) внесення змін до показників закону про Державний бюджет України, зокрема, в частині взаємовідносин з місцевими бюджетами;

6) внесення змін до Податкового кодексу України та до Бюджетного кодексу України;

7) в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України. 

6.7.  Рішення про внесення змін до бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади приймається Красноріченською  селищною  радою.

6.8.  Проєкти таких рішень готує фінансовий  відділ, схвалює постійна  комісія  з питань бюджету, фінансів,  соціально-економічного  розвитку,  малого  і  середнього  бізнесу,  інвестицій,  міжнародного  співробітництва,  комунальної  власності,  інфраструктури,  транспорту  та  комунального  господарства та розглядається Красноріченською  селищною  радою  в порядку, визначеному регламентом міської ради.

  1. Пропозиції до проєту рішення селищної ради про внесення змін до бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади в частині розподілу додаткового фінансового ресурсу бюджету (перевиконання дохідної частини бюджету, розподіл залишку коштів на початок бюджетного періоду загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ)), перерозподілу затверджених бюджетних призначень готуються в такому порядку:

- при підготовці пропозицій щодо виділення додаткових бюджетних призначень, перерозподілу затверджених бюджетних призначень головні розпорядники бюджетних коштів враховують зміну законодавства, опрацьовують запити, звернення, пропозиції, у тому числі рекомендації постійних комісій селищної ради, і враховують їх у разі доцільності (пропозиції аналізуються на відповідність видатковим повноваженням бюджету згідно з Бюджетним кодексом України, цілям та завданням селищних цільових (комплексних) програм, вимогам щодо ефективності використання бюджетних коштів тощо);

- фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної ради узагальнює надані пропозиції з метою включення до проєкту рішення про внесення змін до бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади в межах обсягу додаткового фінансового ресурсу бюджету обсягів витрат за відповідними напрямами по кожному головному розпоряднику бюджетних коштів.

  1. Проєкт рішення селищної ради про внесення змін до бюджету та матеріали, що додаються до нього, готуються з урахуванням вимог регламенту селищної ради.

6.11. Красноріченська селищна рада в рішенні про бюджет Красноріченської  селищної  територіальної громади на відповідний рік надає право виконавчому комітету  Красноріченської селищної ради  у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків селищного бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації  та субвенції, а також збільшувати видатки розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету) за рішенням виконавчого комітету    у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011  № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету».

6.12. Для забезпечення своєчасного проведення видатків, збалансування міжбюджетних трансфертів між державним та місцевими бюджетами Красноріченська  селищна рада у рішенні про бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади на відповідний рік може надати право (делегувати повноваження) селищному голові щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного, обласного та інших бюджетів бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади у період між сесіями Красноріченської  селищної ради.

6.13. Проведені у міжсесійний період зміни у порядку, визначеному пунктами 6.11 та 6.12 розділу 6 цього Регламенту, затверджуються Красноріченською  селищною радою шляхом внесення відповідних змін до рішення про бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади на черговій сесії Красноріченської  селищної ради, на розгляд якої вноситься вказане питання; а перелік таких змін, внесених наприкінці бюджетного періоду, включається окремим пунктом при затвердженні звіту про виконання бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади за бюджетний період. При цьому селищної радою затверджується перелік прийнятих відповідних рішень виконавчого комітету Красноріченської  селищної ради та розпоряджень селищного голови (за датою та номером).

6.14. Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами міського бюджету на:

1) оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

2) видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

6.15. Особливості виконання бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади у разі несвоєчасного його прийняття.

1) Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про  бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади, виконавчі органи Красноріченської  селищної ради мають право здійснювати витрати бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади лише на цілі, визначені у рішенні про бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проєкті рішення про бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади на наступний бюджетний період, схваленому виконавчим комітетом Красноріченської  селищної радита поданому на розгляд Красноріченської  селищної ради. При цьому щомісячні бюджетні асигнування бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади на попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених частиною шостою статті 16 та частиною четвертою статті 23 Бюджетного кодексу України, а також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків місцевого бюджету).

2) До прийняття рішення про бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду бюджету та проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії.

3) У разі несвоєчасного прийняття рішення про бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади при формуванні надходжень та здійсненні витрат бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади застосовуються норми цієї статті та закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період (у разі несвоєчасного набрання чинності таким законом – норми пунктів 3-5 частини другої статті 41 Бюджетного кодексу України).

  1. Бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади виконується за тимчасовим розписом на відповідний період, який  затверджується директором департаменту фінансів.

6.16. Виконання бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади передбачає виконання плану заходів згідно з додатком 3 до цього Регламенту.

 1. Звітування про виконання бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади

7.1. Звітність про виконання бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади визначається відповідно до вимог, встановлених статтями 58-61 Бюджетного кодексу України.

7.2.  Фінансовий  відділ отримує від територіального органу Казначейства звіти, складені за встановленими формами.

7.3. Квартальні звіти про виконання бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади подаються у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду на  затвердження  Красноріченській  селищній  раді.

 

7.4. Річний звіт про виконання бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади після схвалення його виконавчим комітетом подаються до постійної комісії міської ради з  питань бюджету, фінансів,  соціально-економічного  розвитку,  малого  і  середнього  бізнесу,  інвестицій,  міжнародного  співробітництва,  комунальної  власності,  інфраструктури,  транспорту  та  комунального  господарства фінансовим  відділом двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду.

  1.  Одночасно зі звітом подається доповідна записка про хід виконання  бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади за звітний період.
  2.  Перевірка річного звіту здійснюється постійною комісією міської з  питань бюджету, фінансів,  соціально-економічного  розвитку,  малого  і  середнього  бізнесу,  інвестицій,  міжнародного  співробітництва,  комунальної  власності,  інфраструктури,  транспорту  та  комунального  господарства, після чого Красноріченська  селищна рада затверджує річний звіт про виконання бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади або приймає інше рішення з цього приводу.

7.7.   Інформація про виконання бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади підлягає обов’язковій публікації не пізніше 1 березня, що настає за роком звіту. Крім того, на сайті Красноріченської  селищної територіальної  громади оприлюднюються інформації про виконання бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади за підсумками місяця, кварталу, року.

  1. Інформація про виконання бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади має містити показники бюджету за загальним та спеціальним фондами про доходи (деталізовано за видами доходів, які забезпечують надходження не менше 3 відсотків загального обсягу доходів бюджету) та про видатки і кредитування (деталізовано за групами тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету), фінансування, а також показники про стан місцевого боргу та надання  місцевих гарантій. Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни.

7.9.    Публічне представлення інформації про виконання бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади, здійснюється до 20 березня року, що настає за звітним.  Інформація про час і місце публічного представлення такої інформації публікується разом з інформацією про виконання бюджету.

  1.  Публічне представлення інформації про бюджет, зазначеної в цьому пункті Регламенту, проводиться шляхом проведення публічних заходів за участю фінансового  відділу, головних розпорядників бюджетних коштів із залученням представників засобів масової інформації, громадських організацій та інших представників.

7.11. План заходів щодо підготовки, розгляду та оприлюднення річної звітності про виконання бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади наведений у додатку 4 до цього Регламенту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу

бюджету Красноріченської  селищної  територіальної громади

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання прогнозу бюджету

Красноріченської  селищної територіальної громади

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання*

Відповідальні за виконання

1.

Здійснення аналізу виконання  бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету.

 

До 1 травня

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

2.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу  бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету.

Протягом 5 робочих днів після отримання листа департаменту фінансів облдержадміністрації

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

3.

Надання фінансовому  відділу основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період.

 

До 1 травня

Головні розпорядники  бюджетних  коштів

4.

Прогнозування обсягів доходів, визначення обсягів фінансування, повернення кредитів  та орієнтовних граничних показників видатків бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади та надання кредитів з бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та Красноріченської  селищної  територіальної  громади, аналізу виконання  бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади в попередніх та поточному бюджетних періодах.

 

До 20 травня

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

5.

Підготовка та внесення змін до показників прогнозу бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади на середньостроковий період на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 5.

 

До 1 червня

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

6.

Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади на середньостроковий період.

 

До 15 липня

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

7.

Надання фінансовому  відділу пропозицій до прогнозу бюджету.

 

До 15 серпня

Головні розпорядники бюджетних коштів

8.

Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу  бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків  бюджету   та надання кредитів з  міського бюджету   і вимогам доведених інструкцій.  Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів (за необхідності).

 

Серпень

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради, головні розпорядники бюджетних коштів

9.

Доопрацювання прогнозу  бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади  за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від виконавчих органів селищної ради (за необхідності).

 

До 20 серпня

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

10.

Подання прогнозу  бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади до  виконавчого комітету селищної ради.

 

До 20 серпня

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

11.

Розгляд та схвалення прогнозу  бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади.

 

До 1 вересня

Виконавчий комітет Красноріченської  селищної ради

12.

Подання прогнозу  бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до селищної ради для розгляду у визначеному порядку.

 

У п’ятиденний строк після схвалення

Виконавчий комітет Красноріченської  селищної ради  Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

 

* Терміни виконання є орієнтовними, оскільки залежать від своєчасності складання, розгляду та затвердження Бюджетної декларації, проєкту Державного бюджету України та змін до податкового і бюджетного законодавства. У разі необхідності фінансовий  відділ може уточнити терміни виконання окремих заходів плану, про що в письмовій формі повідомляє відповідних учасників бюджетного процесу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу

бюджету Красноріченської  селищної  територіальної громади

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання проекту бюджету

Красноріченської  селищної територіальної громади

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання*

Відповідальні за виконання

1.

Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб, чисельність населення).

 

До 1 квітня

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

2.

Отримання інформації від органу Державної податкової служби щодо кількісних показників, які необхідні для здійснення прогнозних  розрахунків доходів бюджету.

 

До 20 вересня

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

3.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проєктів місцевих бюджетів та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном.

Протягом 5 робочих днів після отримання листа департаменту фінансів облдержадміністрації

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

4.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: 
- прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; 
- методики їх визначення.

Протягом 5 робочих днів після отримання листа департаменту фінансів облдержадміністрації

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

5.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: 
- інструкції з підготовки бюджетних запитів(або зміни до діючої інструкції); 
- граничних показників видатків  бюджету та надання кредитів з  бюджету (за погодженням з міським головою); 
- інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів.

 

Листопад

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

6.

Складання та подання до фінансового  відділу  бюджетних запитів.

За окремим графіком, визначеним Фінансовим  відділом  Красноріченської  селищної  ради

Головні розпорядники бюджетних коштів

7.

Проведення консультацій з громадськістю на стадії підготовки бюджетних запитів щодо доцільності реалізації конкретних заходів, які планується включити до бюджетного запиту.

 

За окремими порядками

Головні розпорядники бюджетних коштів

8.

Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади. Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів (за необхідності).

 

Протягом 2 тижнів після отримання бюджетних запитів

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради, головні розпорядники бюджетних коштів

9.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні, а також у проєкті обласного бюджету.

Протягом 5 робочих днів після отримання листа департаменту фінансів облдержадміністрації

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

10.

Підготовка проєкту рішення селищної ради про бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання  виконавчому комітету селищної  ради.

 

До 25 грудня

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

11.

Схвалення проєкту рішення селищної  ради про  бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади.

 

До 25 грудня

Виконавчий комітет Красноріченської  селищної ради

12.

Направлення схваленого проєкту рішення селищної  ради про бюджет  Красноріченської  селищної територіальної громади до селищної ради.

Наступного дня після схвалення виконавчим комітетом селищної ради

Виконавчий комітет Красноріченської  селищної ради Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

13.

Розміщення бюджетних запитів на офіційному сайті Красноріченської  селищної територіальної  громади та/або на офіційних сайтах головних розпорядників бюджетних коштів.

Не пізніше ніж через три робочі дні після подання проєкту рішення селищної ради про бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади до селищної  ради

Головні розпорядники бюджетних коштів

14.

Оприлюднення проєкту рішення селищної ради про бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади, схваленого виконавчим комітетом селищної ради.

Не пізніше ніж через три робочі дні після подання його до селищної ради

Виконавчий комітет Красноріченської  селищної ради Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

 

* Терміни виконання є орієнтовними, оскільки залежать від своєчасності складання, розгляду та затвердження Бюджетної декларації, проєкту Державного бюджету України та змін до податкового і бюджетного законодавства. У разі необхідності департамент фінансів може уточнити терміни виконання окремих заходів плану, про що в письмовій формі повідомляє відповідних учасників бюджетного процесу.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Бюджетного регламенту

проходження бюджетного процесу

бюджету Красноріченської  селищної

територіальної громади

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо організації  бюджетного  процесу

Красноріченської  селищної територіальної громади

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання*

Відповідальні за виконання

1.

Затвердження та погодження в фінансовому  відділі мережі розпорядників коштів бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади (реєстру змін до мережі)

До 15 грудня року, що передує плановому

Головні розпорядники бюджетних коштів

2.

Підготовка та подання на розгляд проєкту рішення селищної ради про внесення змін до бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади в частині приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до закону про Державний бюджет України (якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України  і бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади затверджено).

У двотижневий строк з дня опублікування закону про Державний бюджет України

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

3.

Затвердження та направлення до органу Казначейства тимчасового розпису бюджету (якщо до початку бюджетного періоду розпис бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади не затверджено). Доведення до головних розпорядників витягів із тимчасового розпису.

 Складання тимчасових кошторисів та подання їх до територіального органу Казначейства.

До 31 грудня року, що передує плановому

 

 До 31 грудня року, що передує плановому

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

 

 Розпорядники бюджетних коштів

4.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів лімітних довідок про бюджетні асигнування.

У двотижневий строк з дня прийняття рішення селищної ради про бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

5.

Подання фінансовому  відділу уточнених проєктів зведених кошторисів та інших бюджетних документів, передбачених пунктом 30 Порядку № 228.

У термін, встановлений в лімітних довідках

Головні розпорядники бюджетних коштів

6.

Затвердження розпису бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади. Подання розпису до територіального органу Казначейства.

Не пізніше ніж через 30 днів після затвердження бюджету

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

7.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів витягів із розпису бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади.

Протягом 3-х робочих днів з дня затвердження розпису бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

8.

Подання територіальному органу Казначейства розподілу показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів відповідно до мережі.

Протягом трьох робочих днів після отримання витягу з розпису бюджету

Розпорядники бюджетних коштів, що мають власну мережу

9.

Затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, помісячних планів використання бюджетних коштів та планів використання бюджетних коштів.

 

 

 

Подання їх до територіального органу Казначейства.

Протягом 30-ти календарних днів після затвердження розпису бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади

 

У 5-денний термін після затвердження

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів

 

 

 Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів

10.

Подання проєктів паспортів бюджетних програм на погодження до фінансового  відділу

 

 

 

Затвердження та погодження з фінансовим  відділом паспортів бюджетних програм.

Протягом 30-ти днів після набрання чинності рішенням про бюджет

 

Протягом 45-ти днів після набрання чинності рішенням про бюджет

Головні розпорядники бюджетних коштів, Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

11.

Зведення планових показників бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади  та планів по мережі, штатах і контингентах бюджетних установ.

У термін, встановлений департаментом фінансів облдержадміністрації

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

12.

Перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади.

У терміни згідно з затвердженим Планом перевірок

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

13.

Взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами. По спеціальному фонду – в межах відповідних фактичних надходжень.

 

Протягом року

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів

14.

Подання заявок на виділення коштів до фінансового  відділу

Протягом року

Головні розпорядники бюджетних коштів

15.

Підготовка розпоряджень про виділення коштів загального/спеціального фонду бюджету.

Протягом року

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

16.

Внесення змін до рішення селищної ради про бюджет Красноріченської  селищної територіальної громади (з урахуванням вимог статті 78 Бюджетного кодексу України).

Протягом року

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

17.

Внесення змін до розпису бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади на підставі внесених змін до бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади, доведення до головних розпорядників відповідних довідок.

Протягом року

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

18

Внесення змін до розпису бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади на підставі звернень головних розпорядників бюджетних коштів, доведення до головних розпорядників відповідних довідок.

Протягом року

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

19.

Внесення змін до розподілу показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів відповідно до мережі та подання територіальну органу Казначейства.

Протягом 3- х робочих днів після отримання довідки про зміни

Розпорядники бюджетних коштів, що мають власну мережу

20

Внесення змін до кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, помісячних планів використання бюджетних коштів та планів використання бюджетних коштів

Не пізніше останнього робочого дня місяця, в якому внесені відповідні зміни до розпису бюджету

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів

21.

Внесення змін до кошторисів в частині власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків у випадках, передбачених пунктом 49 Порядку № 228.

 

Протягом року

Розпорядники бюджетних коштів

22.

Внесення змін до паспортів бюджетних програм

Протягом двох тижнів після внесення відповідних змін до розпису бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади або за необхідності уточнення показників

Головні розпорядники бюджетних коштів

23.

Оприлюднення:

- інформації про виконання бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади на офіційному сайті Красноріченської  селищної  територіальної  громади;

 

 

- паспортів бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до них).

 

Протягом року

 

 

 

 

Протягом року

 

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

 

Головні розпорядники бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Бюджетного регламенту

проходження бюджетного процесу

бюджету Красноріченської  селищної

територіальної громади

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо організації  роботи  з  підготовки  річної  звітності  про  виконання  бюджету

Красноріченської  селищної територіальної громади

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання*

Відповідальні за виконання

1.

Складання та подання до відповідного територіального органу казначейства форм бюджетної звітності.

У термін, встановлений територіальним органом Казначейства

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів

2.

Складання та подання до відповідного територіального органу казначейства зведеної звітності, складеної на підставі бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що включені до їх мережі, а також бюджетної звітності за своїми операціями.

У термін, встановлений територіальним органом Казначейства

Розпорядники бюджетних коштів, що мають власну мережу

3.

Подання до фінансового  відділу:

 

- звітів про виконання паспортів бюджетних програм;

 

 

 

 

- узагальнених результатів аналізу ефективності бюджетних програм;

 

 

 

 

- результатів оцінки ефективності бюджетних програм.

 

 

Одночасно з поданням зведеного річного звіту до територіального органу Казначейства

 

У 10-денний термін після складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми

 

У 30-денний термін після подання звітності до територіального органу Казначейства

Головні розпорядники бюджетних коштів

4.

Отримання річної звітності про виконання бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади від відповідного територіального органу Казначейства.

У термін, встановлений органом Казначейства

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

5.

Підготовка пояснювальної записки та інших матеріалів до річного звіту про виконання бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади та подання до фінансового  відділу  Красноріченської  селищної  ради

У термін, встановлений департаментом фінансів облдержадміністрації

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

6.

Подання інформації щодо мережі, штатів і контингентів за формами, встановленими Міністерством фінансів України.

У термін, визначений департаментом фінансів

Головні розпорядники бюджетних коштів

7.

Підготовка річного звіту по мережі, штатах і контингентах.

У термін, встановлений департаментом фінансів облдержадміністрації

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

8.

Підготовка та подання до селищної ради проєкту рішення селищної ради про затвердження річного звіту про виконання бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади та пояснювальної записки до нього.

 

До 1 березня

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

9.

Опублікування інформації про:

 - виконання бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади за підсумками року; час і місце публічного представлення такої інформації;

 

 

- інформації про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період;

 

 - звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період;

 

 

 

 - результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період.

 

До 1 березня

 

 

 

 

 

До 15 березня

 

 

 

  Протягом трьох робочих днів після подання річної бюджетної звітності

 У двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності

 

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

 

Головні розпорядники бюджетних коштів

 

 

 

Головні розпорядники бюджетних коштів

 

Головні розпорядники бюджетних коштів

10.

Публікація оголошення про час та місце проведення публічного представлення інформації про виконання бюджетних програм за звітний бюджетний період та його проведення.

 

До 15 березня

Головні розпорядники бюджетних коштів

11.

Публічне представлення інформації про виконання бюджету Красноріченської  селищної територіальної громади за підсумками року.

 

До 20 березня

Фінансовий  відділ  Красноріченської  селищної  ради

 • показники їх досягнення в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період — до 15 березня року, що настає за звітним;

*  Терміни виконання є орієнтовними, оскільки залежать від своєчасності складання, розгляду та затвердження проєкту Державного бюджету України та змін до податкового і бюджетного законодавства

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: У Красноріченської громади буде свій бренд! Тому запрошуємо всіх мешканців допомогти у визначенні логотипу. Голосувати можна до 12 травня 2021 року (до 24.00) і лише один раз!

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано