Красноріченська громада

Луганська область, Сватівський район

Про  внесення  змін  до Програми фінансової підтримки Комунального  некомерційного  підприємства «Красноріченська  амбулаторія  загальної  практики  сімейної  медицини» Красноріченської  селищної  ради Кремінського району Луганської області на 20

Дата: 21.08.2021 13:44
Кількість переглядів: 31

 

УКРАЇНА

КРАСНОРІЧЕНСЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА

ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ

ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ

ВІСІМНАДЦЯТА   СЕСІЯ

 

 РІШЕННЯ 

 

20 серпня 2021 року                           смт .Красноріченське                                   № 18/1

 

Про  внесення  змін  до Програми фінансової підтримки

Комунального  некомерційного  підприємства

«Красноріченська  амбулаторія  загальної  практики 

сімейної  медицини» Красноріченської  селищної  ради

Кремінського району Луганської області на 2021 р.

 

 

 

З метою забезпечення сталої роботи комунального  некомерційного підприємства  «Красноріченська АЗПСМ»   згідно  його функціонального призначення, керуючись ст. 144 Конституції України, ст.ст. 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Красноріченська  селищна  рада

 

В И Р І Ш И Л А:

             1. Внести  зміни  до  Програми фінансової підтримки Комунального  некомерційного підприємства «Красноріченська  амбулаторія  загальної  практики  сімейної  медицини» Красноріченської  селищної  ради

Кремінського району Луганської області на 2021 рік,  Плану  заходів

програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства
«Красноріченська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Красноріченської  селищної ради Кремінського району Луганської області 
та здійснення внесків до його статутного капіталу  на 2021  рік  та викласти в новій редакції (Додаток 1, Додаток 2).

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів,  соціально-економічного  розвитку,  малого  і  середнього  бізнесу,  інвестицій,  міжнародного  співробітництва,  комунальної  власності,  інфраструктури,  транспорту  та  комунального  господарства.

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                        Сергій  ГЛУЩЕНКО

 

                                                   

 

 

 

 

Додаток 1  до рішення  сесії  №18/    від  20.08.2021 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення селищної ради

VIІІ скликання

від  20.08.2021 р.  №18/

 

Програма

фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства
«Красноріченська амбулаторія загальної практики сімейної медицини»

Красноріченської  селищної ради Кремінського району Луганської області

на 2021 рік

 

        

1

Ініціатор розроблення Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Красноріченська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Красноріченської  селищної ради Кремінського району Луганської області

2

Розробник Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Красноріченська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Красноріченської  селищної ради Кремінського району Луганської області

3

Відповідальний виконавець

Комунальне некомерційне підприємство «Красноріченська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Красноріченської  селищної ради Кремінського району Луганської області

4

Учасники Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Красноріченська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Красноріченської  селищної ради Кремінського району Луганської області, Красноріченська селищна рада

5

Термін реалізації Програми

2021  рік

6

Кошти задіяні на виконання Програми

Селищний бюджет, інші надходження, не заборонені чинним законодавством України

7

Орієнтований обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання реалізації Програми

 

2021 р. -  1 427 992,00  грн.

 

                                                                                                                  

 1. Загальні положення

 

Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства  «Красноріченська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Красноріченської  селищної ради Кремінського району Луганської області та здійснення внесків до його статутного капіталу на 2021 рік (далі - Програма), розроблена на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 91 Бюджетного кодексу України.

З метою виконання Програми необхідно забезпечити фінансову підтримку комунального некомерційного підприємства  «Красноріченська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Красноріченської  селищної ради Кремінського району Луганської області на 2021 рік шляхом надання субсидій та поточних трансфертів, здійснення внесків до його статутного капіталу.

Дана Програма необхідна для стабільного функціонування комунального некомерційного підприємства «Красноріченська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Красноріченської  селищної ради Кремінського району Луганської області , поліпшення його матеріально - технічної бази та створення належних умов для розвитку первинної медико - санітарної допомоги, наближення її до кожної сім’ї, покращення ефективності медичного обслуговування  населення.

 

 1. Мета Програми

 

Метою Програми є:

 • забезпечення стабільної роботи комунального некомерційного підприємства «Красноріченська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Красноріченської  селищної ради Кремінського району Луганської області  відповідно до його функціонального призначення;
 • забезпечення оплати праці з нарахуванням, оплати комунальних послуг, оплати податків та інших поточних видатків;
 • оновлення його матеріально - технічної бази;
 • забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівлі підприємства;
 • забезпечення створення оптимальних умов для покращення ефективності медичного обслуговування населення;
 • проведення поточного ремонту та здійснення належного утримання робочих місць.

 

 1. Завдання Програми

 

Фінансова допомога, передбачена цією Програмою, надається на виконання основних функцій Комунального некомерційного підприємства «Красноріченська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Красноріченської  селищної ради Кремінського району Луганської області  за рахунок надання поточних трансфертів та здійснення внесків до статутного капіталу (згідно додатку).

 

 

 1. Фінансове забезпечення Програми

 

Видатки на фінансування Програми здійснюються за рахунок коштів, виділених в установленому порядку з селищного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, шляхом перерахування коштів з особового рахунку Красноріченської селищної ради на рахунок одержувача бюджетних коштів, відкритий в установленому порядку в управлінні Державної казначейської служби України у  Кремінському районі  Луганської області.

Головним розпорядником бюджетних коштів на виконання програми є Красноріченська селищна рада, відповідальним виконавцем Програми - комунальне некомерційне підприємство «Красноріченська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Красноріченської  селищної ради Кремінського району Луганської області . Фінансова підтримка та здійснення поповнення статутного капіталу надається в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням селищної ради про селищний бюджет на відповідний рік за цією Програмою. Протягом року обсяг фінансування за рахунок коштів селищного бюджету може змінюватися відповідно до рішення селищної ради про внесення змін до показників селищного бюджету  на відповідний рік, виходячи з наявного ресурсу селищного бюджету.

 

 1. Орієнтовний обсяг фінансування Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Красноріченська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Красноріченської  селищної ради Кремінського району Луганської області  на 2021  рік згідно плану заходу (Додаток 1)

 

 

 1. Очікувані результати виконання Програми.

 

 

2021 рік

Надання субсидій та поточних трансфертів ( грн.)

 1 317 770,00

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 110 222,00

Всього: грн

 1 427 992,00

 

Реалізація Програми дасть змогу:

 • забезпечити         недопущення заборгованості з оплати праці з нарахуванням, оплати комунальних послуг, оплати податків та інших поточних видатків;
 • забезпечити         стабільну   роботу  Комунального некомерційного підприємства «Красноріченська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Красноріченської  селищної ради Кремінського району Луганської області ;
 • забезпечити оновлення його матеріально - технічної бази;
 • забезпечити надійність та безпеку експлуатації будівлі підприємства;
 • забезпечити         створення  оптимальних умов для покращення ефективності медичного обслуговування  населення;
 • покращити фінансовий стан комунального некомерційного підприємства.

 

 1. Звітність та контроль за виконанням Програми.

 

Комунальне некомерційне підприємство подає щомісяця до 20 числа, що настає за звітним, головному розпоряднику коштів селищного бюджету фінансові звіти з пояснювальною запискою.

Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів - головний розпорядник бюджетних коштів та постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфер послуг, житлово-комунального господарства, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи.

 

 

 

                                                        Додаток 2  до рішення  сесії  №18/   від  20.08.2021 р.

 

План заходів

програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства
«Красноріченська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Красноріченської  селищної ради Кремінського району Луганської області 
та здійснення внесків до його статутного капіталу
на 2021  рік

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Виконання заходу

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), грн.

1

2

3

4

5

6

1

Оплата праці з нарахуванням на оплату праці

 • оплата посадових окладів, доплати і надбавки обов’язкового та стимулюючого характеру, індексація заробітної плати, премія, матеріальна допомога на оздоровлення, інші види оплати праці;
 • сплата єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

2021 р.

Кошти селищного бюджету

 

ФП- 483 489

 

 

 

 

 

 

 

ЄСВ -123 728

2

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 • послуги газопостачання;
 • оплата водопостачання та водовідведення;
 • оплата електроенергії;
 • інших послуг

2021 р.

Кошти селищного бюджету

 

Ел.ен – 176 374

Газ     – 198 163

Водопост.-360

Тв.паливо – 37 260

3

Інші виплати населенню

 • відшкодування витрат, пов язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно або на пільгових умовах відповідно до законодавства;
 • інші виплати, страхування медпрацівників
 • Дитячі суміші

2021 р.

Кошти селищного бюджету

55 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 200

4

 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

 • вакцина для профілактики захворювань
 • Медикаменти ФП
 • Мед.обладнання
 •  
 • Товари для боротьби з корона вірусною інфекцією
 • Пільгові  медикаменти

2021 р.

Кошти селищного бюджету

Туберкулін-15 000,00

АДПМ  дор.-10 000,00

 

11 400,00

Ваги дит.ел.-4 500,00

Пульсоксиметри-5 000,00

 

100 000,00

 

 

10 887,00

5.

Предмети, обладнання та інвентар

Придбання будівельних матеріалів  для  поточного ремонту гінікологічного кабінету

2021 р.

Кошти селищного бюджету

39 473,00

6

Оплата послуг  крім комунальних

 

    Видача  висновку  по  технічного  обстеженю  щодо  доступності  осіб  з  інвалідністю  та  інших  маломобільних  груп  населення  до  4  будівель первиної  ланки.

     Підготовка  та  оформлення нормативної  та  технічної  докуметації,  з  наданням  консультацій,  необхідних  для  отримання  договору  з  оператором  систему  розподілу

Встановлення лічильників  обліку електроенергії

Облаштування  вузла  обліку  газу

Повторне  підключення до електричних мереж

2021 р.

Кошти селищного бюджету

10 527

 

 

 

 

 

 

 

8510

 

 

 

 

 

 

13560

 

2015

 

5 324

7.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Придбання газового водогрійного  котла 

2021 р.

Кошти селищного бюджету

49 990

8

Реконструкція та реставрація інших об`єктів

Розробка ПКД для Реконструкції комерційного вузла обліку  газу

Роботи з Реконструкції комерційного вузла обліку  газу

2021р.

Кошти селищного бюджету

15 442

 

 

 

44 790

РАЗОМ  : 1 427 992,00

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: У Красноріченської громади буде свій бренд! Тому запрошуємо всіх мешканців допомогти у визначенні логотипу. Голосувати можна до 12 травня 2021 року (до 24.00) і лише один раз!

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано